Wednesday, January 28, 2015

Mano jaisey, Sab khaali khaali sa ho gaya ho andar se,
Thokar lagey, toh awaaz hoti hai. 
Zindagi bhi dekho kabhi, kuch aise naraaz hoti hai.
Bandhey rakhti hai, phir bhi woh pallu se apney,
Isko hardam, kinhee naye tajourbon ki talaash hoti hai.

No comments: